Welkom bij Kerspel ijsselham
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Kerspel ijsselham.
Home.
Nieuws.
Contact.
Financiële steun.
Home.
Nieuws.
Contact.
Financiële steun.
Welkom

Het ontstaan van het Kerspel.

 

Het Kerspel IJsselham is oud.

 

Het was in 1296 dat de bisschop van Utrecht, de toen malige landsheer van Overijssel, de parochiekerk van Steenwijk

tot kapitelkerk verhief.

 

Daarbij werd het kerkje van

“IJzelhamme”aan die van Steenwijk geschonken.

De kapittelkerk van Steenwijk werd daarmee verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de IJsselhammer parochie.

 

Het is deze schenking die beschouwd kan worden als het begin van het Kerspel

IJsselham.

“In de Ribben”

Geschenk van de oude gemeente

Ijsselham aan de inwoners van

Kalenberg bij de gemeentelijke

Herindeling in 2001.

 

Home

Het grondgebied.

 

Het grondgebied van het Kerspel Ijsselham stond in de statuten nauwkeurig

omschreven. Ruwweg wordt het begrensd door de Hamsgracht en Lakeweg

en Lindedijk en  Heuvengracht. Wanneer we voor de duidelijkheid de meest

kadastrale aanduidingen weglaten, ligt de grens van het Kerspel als volgt.

Van de hoek bij de Ijsselhammer Lake, langs de Zuidwendedijk, de huidige Lage

weg en de kloosterdijk tot aan de lindedijk en langs deze dijk tot de grensschei-

ding tussen de gemeente Oldemarkt en Blankenham. Door de grenssloot ten

zuiden tot de Lageweg en daarlangs tot het brugje over de Hamsgracht. Door

de Hamsgracht tot het perceel E 1255, en vandaar langs de noorszeide tot de

Kalenbergergracht. Dwars door de Kalenbergergracht en de Lokkenvaart tot de

kluftscheiding. Vervolgens langs de Hogeweg tot de Meenteweg. En tot slot langs de Meenteweg tot de Ijsselhammer Lake.