Welkom bij Kerspel ijsselham
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Kerspel ijsselham.
Home.
Nieuws.
Contact.
Financiële steun.
Home.
Nieuws.
Contact.
Financiële steun.
De rol van het Kerspel als geldschieter.

Begin 19e eeuw was het Kerspel Ijsselham: grondbezitter, uitvoerder van openbarewerken en pachtbaas. Nu zo’n 8 decennia

later, zijn veel van die vroegere taken van het Kerspel verloren gegaan. Maar wat bleef, was het Kerspel als verlener van gelde-

lijke steun. Het Kerspel Ijsselham vervult als financieel fonds in het gemeenschapsleven van de gemeente  Ijsselham een wezen-

lijke rol. Het is mede aan het  Kerspel te danken dat het verenigingsleven bloeit. Alleen daarom al is het te hopen dat het Kerspel

nog  tot in lengte van jaren zal mogen leven.

Wie krijgt financiële steun.

Belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie is, dat de vereniging gevestigd is binnen de grenzen van het Kerspel,

Grofweg de oude gemeente Oldemarkt. De gecommitteerden geven een advies, waarna de uiteindelijke beslissing bij de

Ingelanden ligt. Als een vereniging goed draait heeft deze geen recht op steun.